Elpriser och startdatum

I På sidan finns aktuella priser för våra samtliga elavtal för Elområde 2 och 3.

Om du har en anläggning i ett annat elområde än i elområde 2 eller 3, så ber vi dig ta kontakt med oss för att få ett dagspris för önskad leveransperiod. Ring oss på tel 0271-274 50 eller maila info@helsingeelhandel.se

Kickla på avtalen för att hoppa till priserna längre ner på sidan:

Fasta elavtal 1 år och 3 år
Kortare fast avtal
Rörliga elavtal
Rörligt elavtal med timspot-pris
Vinterprissäkrat elavtal
Anvisat elprisavtal

Fasta elavtal 1 år och 3 år

Vi uppdaterar priserna kontinuerligt här på hemsidan. Ett pris nu kan vara ett annat nästa dag.
Om du väljer att teckna fast elprisavtal via vår hemsida eller vår kundtjänst är det priset som presenteras på hemsidan som gäller. Om du skulle välja att skicka in ditt elavtal är det priset som för den dag då elavtalet är oss till handa som gäller. För helt ny kunder kan avtal tecknas senast 14 dagar innan leveransstart, förutsatt att detta sker under vardag, annars minst 17 dagar.

Leveransstart 2018-02-01 eller 2018-03-01

Fast elprisavtal
Elområde 2 (SUN)
1-årsavtal3-årsavtal
Elpris38,8 öre/kWh37,1 öre/kWh
Moms9,70 öre/kWh9,28 öre/kWh
Elpris inkl. moms48,50 öre/kWh46,38 öre/kWh
Fast avgift inkl. moms30 kr/mån30 kr/mån

Jämförpriser
Elområde 2 (SUN)
Årsförbrukning
2 000 kWh
Årsförbrukning
5 000 kWh
Årsförbrukning
20 000 kWh
Fast 1-årsavtal66,50 öre/kWh55,70 öre/kWh50,30 öre/kWh
Fast 3-årsavtal64,38 öre/kWh53,58 öre/kWh48,18 öre/kWh

Elnätkostnad och energiskatt ingår inte i elprisavtalet. Det faktureras av ditt elnätbolag.
Jämförpriserna ovan visar total kostnad inkl. fast avgift, elpris och moms.
Leveransstart 2018-02-01 eller 2018-03-01
Fast elprisavtal
Elområde 3 (STO)
1-årsavtal3-årsavtal
Elpris40,4 öre/kWh39,1 öre/kWh
Moms10,10 öre/kWh9,78 öre/kWh
Elpris inkl. moms50,50 öre/kWh48,88 öre/kWh
Fast månadsavgift30 kr/mån30 kr/mån

Jämförpriser
Elområde 3 (STO)
Årsförbrukning
2 000 kWh
Årsförbrukning
5 000 kWh
Årsförbrukning
20 000 kWh
Fast 1-årsavtal68,50 öre/kWh57,70 öre/kWh52,30 öre/kWh
Fast 3-årsavtal66,88 öre/kWh56,08 öre/kWh50,68 öre/kWh

Elnätkostnad och energiskatt ingår inte i elprisavtalet. Det faktureras av ditt elnätbolag.
Jämförpriserna ovan visar total kostnad inkl. fast avgift, elpris och moms.

Kortare fast avtal

Om du är intresserad av ett ännu kortare fastpris-avtal än ett år – kontakta oss för aktuellt elpris på tel 0271-274 50 eller mail info@helsingeelhandel.se


Rörliga elavtal

Rörligt elprisavtal baseras på vårt inköpspris i respektive elområde på den nordiska elbörsen Nordpool, samt vårt inköpspris för elcertifikat bildat utifrån elcertifikatmarknadens noterade genomsnittspris per månad. För båda varianterna av rörligt elprisavtal gäller 2 månaders uppsägningstid. Kund har dock rätt att vid nästkommande månadsskifte byta från rörligt till fast elprisavtal hos Helsinge Elhandel.

Leveransstart 2018-02-01 eller senare

Elområde 2 - SUNRörligt elprisavtal
Med 12 månaders bindningstid
Rörligt elprisavtal
Obundet
Vårt inköpspris i
dec-17
32,43 öre/kWh32,43 öre/kWh
Påslag på vårt inköpspris1,9 öre/kWh2,9 öre/kWh
Moms8,58 öre/kWh8,83 öre/kWh
Elpris inkl. påslag och moms42,91 öre/kWh 44,16 öre/kWh
Fast avgift inkl. moms30 kr/månad30 kr/månad

Jämförpriser
Elområde 2 (SUN)
Årsförbrukning
2 000 kWh
Årsförbrukning
5 000 kWh
Årsförbrukning
20 000 kWh
Rörligt elprisavtal* - Bindningstid 12 månader
(dec-17)
60,91 öre/kWh50,11 öre/kWh44,71 öre/kWh
Rörligt elprisavtal* - obundet
(dec-17)
62,16 öre/kWh51,36 öre/kWh45,96 öre/kWh

Elnätkostnad och energiskatt ingår inte i elprisavtalet. Det faktureras av ditt elnätbolag.
Jämförpriserna ovan visar total kostnad inkl. fast avgift, elpris och moms.

Leveransstart från 2018-02-01 eller senare

Elområde 3 - STORörligt elprisavtal
Med 12 månaders bindningstid
Rörligt elprisavtal
Obundet
Vårt inköpspris i dec-1733,45 öre/kWh33,45 öre/kWh
Påslag på vårt inköpspris1,9 öre/kWh2,9 öre/kWh
Moms8,84 öre/kWh9,09 öre/kWh
Elpris inkl. påslag och moms44,19 öre/kWh 45,44 öre/kWh
Fast avgift inkl. moms30 kr/månad30 kr/månad

Jämförpriser
Elområde 3 (STO)
Årsförbrukning
2 000 kWh
Årsförbrukning
5 000 kWh
Årsförbrukning
20 000 kWh
Rörligt elprisavtal* - Bindningstid 12 månader
(dec-17)
62,19 öre/kWh51,39 öre/kWh45,99 öre/kWh
Rörligt elprisavtal* - obundet
(dec-17)
63,44 öre/kWh52,64 öre/kWh47,24 öre/kWh

Elnätkostnad och energiskatt ingår inte i elprisavtalet. Det faktureras av ditt elnätbolag.
Jämförpriserna ovan visar total kostnad inkl. fast avgift, elpris  och moms.


Prishistorik för inköpspriser

Klicka här för prishistorik för inköpspriser i Elområde 2 & 3

Rörligt pris-Timspotpris-Timmätning (Tillvalstjänst)

Timspotpris passar dig som är väldigt aktiv och engagerad i din energiförbrukning och är beredd att ha koll på elpriserna dagligen. Då kan produkten vara lönsam för dig. På Nord Pool, den nordiska elbörsen, kan du se vad olika timmar kostar under dygnet.

Morgondagens pris på Nord Pool
Morgondagens pris kan du se från omkring kl 13.00 varje dag:
Gå direkt till Nord Pools översikt »

Ditt pris
Ditt elhandelspris baseras på på Nord Pools timspotpris (i aktuellt elprisområde för din anläggning) med avtalat påslag. Kostnad för elcertifikat*, månadsavgift och ev. myndighetsavgifter tillkommer. Kontakta oss gärna om du har frågor kring denna tillvalstjänst på tel 0271-274 50 eller mail info@helsingeelhandel.se

Elnätkostnad och energiskatt ingår inte i elprisavtalet. Det faktureras av ditt elnätbolag.
* Kostnad för elcertifikat sätts utifrån marknadspris www.skm.se och aktuell kvotpliktsnivå.


Vinterprissäkrat elavtal / Fast elprisavtal kortare tid än 1 år

Leveransperiod: Enligt kunds önskemål.

Som ett alternativ till fastprisavtal på 1 eller 3 år, kan du välja att Vinterprissäkra ditt elpris för perioden november-mars eller annan önskad period kortare än 1 år.
Då denna produkt normalt erbjuds för leveransperioder 1/11-31/3 eller 1/12-31/3 presenterar vi ej denna produkt.
Är du intresserad av att teckna ett kortare avtal än 1 år, så är du välkommen att ringa oss 0271-27450 eller maila oss info@helsingeelhandel.se.
För tider efter vald period har du ett rörligt elavtal med två månaders uppsägningstid, där du har ett avtalat påslag om 1,9 öre/kWh på vårat inköpspris. Du kan se beräkning för detta under Rörligt avtal med 12 månaders bindningstid. Du får detta pris trots att du inte är bunden i minst 12 månader, utan endast med 2 månaders uppsägningstid. Det avtalet kan du läsa mer om i våra avtalsvillkor samt här ovan. Du kan givetvis kontakta oss då din vintersäkring löper ut om du vill ha en annan avtalsform efter vinterperioden.
Denna avtalsform kan vara bra för dig som egentligen vill ha rörligt elavtal, men samtidigt vill känna dig trygg oavsett elprisutvecklingen under vintermånaderna. Inför nästa vinterperiod kommer du få ett nytt erbjudande om vintersäkring.
Du kan även välja att teckna avtal på andra leveransperioder än ovan angivna förslag. Vi uppdaterar priserna kontinuerligt här på hemsidan. Ett pris nu kan vara ett annat nästa dag.
Kontakta oss för priser och mer information.Anvisat elprisavtal

Kunder som flyttar in på en ny anläggning inom Elektra Näts elområde och inte gör ett aktivt val om elavtal/elleverantör hamnar på Anvisat elprisavtal. Ett avtal som man kan komma ur dag från annan om man väljer att byta till annat avtal hos Helsinge Elhandel, eller med minst 14  dagars varsel om man vill byta elleverantör.

Anvisat elpris
Elområde 2 - SUN
Vårt inköpspris inkl elcertifikat + 6,9 öre/kWh
(dec-17)
39,33 öre/kWh
Moms9,83 öre/kWh
Elpris inkl. påslag och moms.49,16 öre/kWh
Fast månadsavgift inkl. moms55 kr/mån.

Jämförpriser
Elområde 2 (SUN)
Årsförbrukning
2 000 kWh
Årsförbrukning
5 000 kWh
Årsförbrukning
20 000 kWh
Anvisat Elpris
(dec-17)
82,16 öre/kWh62,36 öre/kWh52,46 öre/kWh

Elnätkostnad och energiskatt ingår inte i elprisavtalet. Det faktureras av ditt elnätbolag.
Jämförpriserna ovan visar total kostnad inkl. fast avgift, elpris och moms.

Prishistorik för inköpspriser
Klicka här för prishistorik för inköpspriser »

Comments are closed.