Elens ursprung och miljöpåverkan

All vår försäljning av el i Sverige har sitt ursprung från Vatten-El och Sop-El, vilka är förnybara energikällor.

Vatten-El består till 100 % av vattenkraftsproducerad elenergi.
Sop-El består till 100 % av kraftvärmeproducerad elenergi.

Helsinge Elhandels totala försäljning
Helsinge Elhandels totala försäljning

Diagrammet här ovan visar elens ursprung för vår samlade elförsäljning fördelad på förnybar el, fossila bränslen respektive kärnkraftsel. I vårt fall är detta enbart förnybar energi.
Vi köper in ursprungsgarantier för all vår elförsäljning.

Av all den el som såldes under 2017, levererades 93% Vatten-El och 7 % Sop-El.
Vatten-El är 100% vattenkraft. 50,9 % producerades i Edsbyns Elverks kraftstationer utmed Voxnan, resterande 49,1 % kom från Lule älv, vars produktion är EPD-certifierad.
Sop-El är 100 % biobränsle från Bollnäs Energis kraftvärmeverk.

Miljöpåverkan av
vår försäljning av
Vatten-El

Co2-utsläpp: 0 g/kWh

Utbränt radioaktivt uranbränsle: 0 g/kWh

Lokalt producerad el

Den kraftproduktion som sker i Edsbyns Elverks kraftstationer utmed Voxnan.


Lule älv
Kraftproduktionen i Lule älv är deklarerad enligt EPD®-systemet och är granskad av en oberoende tredje part.
Miljöpåverkan av
vår försäljning av
Sop-El

Co2-utsläpp: 158 g/kWh

Utbränt radioaktivt uranbränsle: 0 g/kWh

Lokalt producerad Sop-El
Den kraftproduktion som sker i Bollnäs Energis kraftvärmepanna i Säverstaverket i Bollnäs.
Comments are closed.