Fast elavtal 1 år​

Du bestämmer vilket pris som du betalar under ett år framåt.

Vad är ett fast elavtal?

Ett fastprisavtal bygger främst på prognoser framåt i tiden – i det här fallet ett år framåt.
Här tas hänsyn även till bland annat kostnader för utsläppsrätter, hydrologisk balans, olje- och koltillgångar och mycket mer. Priset för perioden kommer att fastställas den dag avtalet inkommer till oss.

Vem passar det?

Vill du vara försäkrad om vilken elenergikostnad du skall ha under det kommande året, så rekommenderar vi dig att teckna vårt förmånliga fastprisavtal för ett år.

Fast elavtal 3 år

Du bestämmer vilket pris som du betalar under tre år framåt.

Vad är ett fast elavtal?​

Ett fastprisavtal bygger främst på prognoser framåt i tiden – i det här fallet tre år framåt.
Här tas hänsyn även till bland annat kostnader för utsläppsrätter, hydrologisk balans, olje- och koltillgångar och mycket mer. Priset för perioden kommer att fastställas den dag avtalet inkommer till oss.

Vem passar det?

Vill du vara försäkrad om vilken elenergikostnad du skall ha tre år framåt i tiden, så rekommenderar vi dig att teckna vårt förmånliga fastprisavtal för tre år.

Rörligt elavtal

Ditt elpris följer vårt inköpspris på nordiska elbörsen Nord Pool.
Det ger höga priser och låga priser – beroende på elmarknaden i stort.

Vad är rörligt elavtal?

Priserna följer Europa-prisernas svängningar. När du har rörligt elprisavtal har du alltid rätt elpris. Du följer alla prisförändringar som sker på marknaden – och följer med både upp och ner.

Vem passar det?

Om du är beredd att chansa kan detta vara ditt alternativ.
Det här brukar vara det mest lönsamma över en längre period. Passar dig som vill ha de lägsta priserna – men som också har råd att ta topparna.

Vinterprissäkrat​

Ett tillfälle att binda elpriset över bara vintermånaderna.

Vad är ett elavtal med vinterprissäkring?

Det betyder att du har ett fast elpris under vintermånaderna till och med mars. Priset för perioden kommer att fastställas den dag avtalet inkommer till oss. Därefter övergår ditt elavtal till det mycket konkurrenskraftiga rörliga elprisavtal med en bindningstid på 12 månader som vi normalt erbjuder.

Vem passar det?

Vill du vara försäkrad om vilken elenergikostnad du skall ha under den kommande vintern, så rekommenderar vi dig att teckna vårt förmånliga vinterprisavtal för vintermånaderna.