Allmänna och särskilda avtalsvillkor

Följande Allmänna avtalsvillkor och Särskilda avtalsvillkor är gällande just nu.

Konsument:
Allmänna avtalsvillkor till Konsument, EL 2012K (rev 2) (2018-10-10)

Särskilda avtalsvillkor för försäljning av el från anvisat elhandelsbolag till konsument (rev 2) (2018-10-23)

Näringsidkare:
Allmänna avtalsvillkor till Näringsidkare, EL 2012N rev (2015-07-01)

Särskilda avtalsvillkor för försäljning av el från anvisat elhandelsbolag till näringsidkare (REV) (2015-07-01)

Comments are closed.