På sidan finns aktuella priser för våra samtliga elavtal för Elområde 2 och 3.

Om du har en anläggning i ett annat elområde än i elområde 2 eller 3, så ber vi dig ta kontakt med oss för att få ett dagspris för önskad leveransperiod. Ring oss på tel 0271-274 50 eller maila info@helsingeelhandel.se

Vårt elavtal för dig som vill binda elpriset under ett år framåt.

För dig som vill binda elpriset under tre år framåt.

För dig som vill ha lägsta priserna – men som också har råd att ta topparna.

För dig som vill binda elpriset endast över vintermånaderna

Fasta elavtal 1 år och 3 år

Kortare fast avtal

Om du är intresserad av ett ännu kortare fastpris-avtal än ett år – kontakta oss för aktuellt elpris på tel 0271-274 50 eller mail info@helsingeelhandel.se

Fakta fasta elavtal

Vi uppdaterar priserna kontinuerligt här på hemsidan. Ett pris nu kan vara ett annat nästa dag.

Om du väljer att teckna fast elprisavtal via vår hemsida eller vår kundtjänst är det priset som presenteras på hemsidan som gäller. Om du skulle välja att skicka in ditt elavtal är det priset den dag då elavtalet är oss tillhanda som gäller.

För helt nya kunder kan avtal tecknas senast 14 dagar innan leveransstart, förutsatt att detta sker under vardag, annars minst 17 dagar.

Rörliga elavtal

Fakta rörliga elavtal

Det rörliga elpriset baseras utifrån Nord Pool Spots timpriser, i aktuellt elområde. Det rörliga elpriset består av Helsinge Elhandels inköpspris (spotpris, elcertifikat, relaterade kostnader till inköp av el, kostnad för ursprungsmärkning) och påslag. Utöver det rörliga elpriset tillkommer en fast månadsavgift. Det rörliga elpriset faktureras månadsvis i efterskott.

Rörligt elprisavtal är ett obundet elavtal med 1 månads uppsägningstid. Kund har dock rätt att vid nästkommande månadsskifte byta från rörligt till fast elprisavtal hos Helsinge Elhandel

Rörligt pris-Timspotpris-Timmätning (Tillvalstjänst)

Timspotpris passar dig som är väldigt aktiv och engagerad i din energiförbrukning och är beredd att ha koll på elpriserna dagligen. Då kan produkten vara lönsam för dig. På Nord Pool, den nordiska elbörsen, kan du se vad olika timmar kostar under dygnet.

Morgondagens pris på Nord Pool
Morgondagens pris kan du se från omkring kl 13.00 varje dag:
Gå direkt till Nord Pools översikt »

Ditt pris
Det rörliga elpriset baseras utifrån Nord Pool Spots timpriser, för aktuellt elområde.
Det rörliga elpriset består av Helsingeelhandels inköpspris/timme (spotpris/timme, elcertifikatsavgift, relaterade
kostnader i samband med inköp av el, i förekommande fall även kostnad för ursprungsmärkning) och ett påslag på 2,9 öre/kWh exkl. moms 3,63 öre/kWh inkl. moms.
Utöver det rörliga elpriset tillkommer fast månadsavgift.
Det rörliga elpriset faktureras månadsvis i efterskott

Ditt elhandelspris baseras på Nord Pools timspotpris (i aktuellt elprisområde för din anläggning) med avtalat påslag. Kostnad för elcertifikat*, månadsavgift och ev. myndighetsavgifter tillkommer. Kontakta oss gärna om du vill beställa eller har frågor kring denna tillvalstjänst på tel 0271-274 50 eller mail info@helsingeelhandel.se.

Du behöver hålla god koll på när du använder din el och styra elanvändningen till timmar med lågt elpris för att kunna sänka dina elkostnader. Om din elanvändning däremot är hög under timmar med högt elpris kan resultatet bli en högre elkostnad. Om du vill ha denna tjänst kontaktar vi ditt elnätbolag, som inom tre månader ställer om din elmätare till timmätning.

Elnätkostnad och energiskatt ingår inte i elprisavtalet. Det faktureras av ditt elnätbolag.
* Kostnad för elcertifikat sätts utifrån marknadspris och aktuell kvotpliktsnivå.

Vinterprisavtal / Fast elprisavtal kortare tid än 1 år

Leveransperiod: Enligt kunds önskemål.

Som ett alternativ till fastprisavtal på 1 eller 3 år, kan du välja att Vinterprissäkra ditt elpris för perioden november – mars eller annan önskad period kortare än 1 år.

JUST NU!
Vi kan tyvärr inte ställa ut några fasta elprisavtal just nu då marknadsplatserna stängt ner pga av rådande oroligheter. Så fort det stabiliserar sig kommer vi presentera elpriser ige
n.

För tider efter vald period har du ett rörligt elavtal med en månads uppsägningstid, där du har ett avtalat påslag om 2,9 öre/kWh på vårt inköpspris (3,63 öre/kWh inkl. moms). Du kan se beräkning för detta under rubriken ovan, ”Rörliga Elavtal”.  Villkoren för detta elavtal kan du läsa mer om i våra avtalsvillkor. Du kan givetvis kontakta oss då din vintersäkring löper ut om du vill ha en annan avtalsform efter vinterperioden.

Rörligt elavtal med trygghet under vintermånaderna

Denna avtalsform kan vara bra för dig som egentligen vill ha rörligt elavtal, men samtidigt vill känna dig trygg oavsett elprisutvecklingen under vintermånaderna. Inför nästa vinterperiod kommer du få ett nytt erbjudande om vintersäkring.
Du kan även välja att teckna avtal på andra leveransperioder än ovan angivna förslag. Vi uppdaterar priserna kontinuerligt här på hemsidan. Ett pris nu kan vara ett annat nästa dag.
Kontakta oss för priser och mer information.


Anvisat elpris

Kunder som flyttar in på en ny anläggning inom Elektra Näts elområde och inte gör ett aktivt val om elavtal/elleverantör hamnar på Anvisat elpris. En avtalsform helt utan uppsägningstid. Det Anvisade elpriset bygger på ett rörligt elavtal och baseras utifrån Nord Pool Spots timpriser, i aktuellt elområde.

Det Anvisade elpriset består av Helsinge Elhandels inköpspris (spotpris, elcertifikat, relaterade kostnader till inköp av el, kostnad för ursprungsmärkning) och påslag.

Utöver det rörliga elpriset tillkommer en fast månadsavgift. Det Anvisade elpriset faktureras månadsvis i efterskott.
Du kan välja att teckna ett mer prisvärt elavtal från dag till annan med oss.

Anvisat elpris
Elområde 2 – SUN
Vårt inköpspris inkl elcertifikat + 6,9 öre/kWh
(april-22)
63,28 öre/kWh
Moms15,82 öre/kWh
Elpris inkl. påslag och moms.79,10 öre/kWh
Fast månadsavgift inkl. moms55 kr/mån.

Jämförpriser
Elområde 2 (SUN)
Årsförbrukning
2 000 kWh
Årsförbrukning
5 000 kWh
Årsförbrukning
20 000 kWh
Anvisat Elpris
april 2022
112,10 öre/kWh92,30 öre/kWh82,40 öre/kWh

Elnätkostnad och energiskatt ingår inte i elprisavtalet. Det faktureras av ditt elnätbolag.
Jämförpriserna ovan visar total kostnad inkl. fast avgift, elpris och moms.

Prishistorik för inköpspriser
Klicka här för prishistorik för inköpspriser »