Elpriser och startdatum

På sidan finns aktuella priser för våra samtliga elavtal för Elområde 2 och 3.

Om du har en anläggning i ett annat elområde än i elområde 2 eller 3, så ber vi dig ta kontakt med oss för att få ett dagspris för önskad leveransperiod. Ring oss på tel 0271-274 50 eller maila info@helsingeelhandel.se

Klicka på avtalen för att hoppa till priserna längre ner på sidan:

Fasta elavtal 1 år och 3 år
Kortare fast avtal
Rörliga elavtal
Rörligt elavtal med timspot-pris
Vinterprisavtal
Anvisat elpris

”Helsinge-El” och Ursprungsmärkt el
Om du väljer att inte göra något speciellt val av produktionsslag när du tecknar elavtal får du ”Helsinge-El”. En mix av lokalproducerad el från kraftslagen vatten, sol och kraftvärme samt EPD-märkt vattenkraft från Luleälv.

Alla kunder som vill ha 100 % Vatten-El, Sol-El eller Sop-El kan välja detta mot ett litet tillägg på elpriset. Se resp. produktionsslag.

Fasta elavtal 1 år och 3 år

Vi uppdaterar priserna kontinuerligt här på hemsidan. Ett pris nu kan vara ett annat nästa dag.
Om du väljer att teckna fast elprisavtal via vår hemsida eller vår kundtjänst är det priset som presenteras på hemsidan som gäller. Om du skulle välja att skicka in ditt elavtal är det priset den dag då elavtalet är oss tillhanda som gäller. För helt nya kunder kan avtal tecknas senast 14 dagar innan leveransstart, förutsatt att detta sker under vardag, annars minst 17 dagar.

Leveransstart 2020-10-01 eller 2020-11-01

Fast elprisavtal
Elområde 2 (SUN)
1-årsavtal3-årsavtal
Elpris35,0 öre/kWh35,5 öre/kWh
Moms8,75 öre/kWh8,88 öre/kWh
Elpris inkl. moms43,75 öre/kWh44,38 öre/kWh
Fast månadsavgift30 kr/mån30 kr/mån
Tillägg för val av 100% Vatten-El:+ 1,5 öre/kWh inkl. moms+ 1,5 öre/kWh inkl. moms
Tillägg för val av 100% Sol-El:+3,0 öre/kWh inkl. moms+3,0 öre/kWh inkl. moms

Jämförpriser
Elområde 2 (SUN)
Årsförbrukning
2 000 kWh
Årsförbrukning
5 000 kWh
Årsförbrukning
20 000 kWh
Fast 1-årsavtal61,75 öre/kWh50,95 öre/kWh45,55 öre/kWh
Fast 3-årsavtal62,38 öre/kWh51,58 öre/kWh46,18 öre/kWh

Jämförpriserna ovan visar total kostnad inkl. fast avgift, elpris och moms. Om du väljer att göra extraval i form av 100% Vatten-El eller Sol-El måste du lägga till denna kostnad till ovanstående jämförpris. Elnätkostnad och energiskatt ingår inte i elprisavtalet. Det faktureras av ditt elnätbolag.


Leveransstart 2020-09-01 eller 2020-10-01

Fast elprisavtal
Elområde 3 (STO)
1-årsavtal3-årsavtal
Elpris37,50 öre/kWh39,00 öre/kWh
Moms9,38 öre/kWh9,75 öre/kWh
Elpris inkl. moms46,88 öre/kWh48,75 öre/kWh
Fast månadsavgift30 kr/mån30 kr/mån
Tillägg för val av 100% Vatten-El:+ 1,5 öre/kWh inkl. moms+ 1,5 öre/kWh inkl. moms
Tillägg för val av 100% Sol-El:+3,0 öre/kWh inkl. moms+3,0 öre/kWh inkl. moms

Jämförpriser
Elområde 3 (STO)
Årsförbrukning
2 000 kWh
Årsförbrukning
5 000 kWh
Årsförbrukning
20 000 kWh
Fast 1-årsavtal64,88 öre/kWh54,08 öre/kWh48,68 öre/kWh
Fast 3-årsavtal66,75 öre/kWh55,95 öre/kWh50,55 öre/kWh

Jämförpriserna ovan visar total kostnad inkl. fast avgift, elpris och moms. Om du väljer att göra extraval i form av 100% Vatten-El eller Sol-El måste du lägga till denna kostnad till ovanstående jämförpris. Elnätkostnad och energiskatt ingår inte i elprisavtalet. Det faktureras av ditt elnätbolag.

Kortare fast avtal

Om du är intresserad av ett ännu kortare fastpris-avtal än ett år – kontakta oss för aktuellt elpris på tel 0271-274 50 eller mail info@helsingeelhandel.se


Rörliga elavtal

Det rörliga elpriset baseras utifrån Nord Pool Spots timpriser, i aktuellt elområde. Det rörliga elpriset består av Helsinge Elhandels inköpspris (spotpris, elcertifikat, relaterade kostnader till inköp av el, kostnad för ursprungsmärkning) och påslag. Utöver det rörliga elpriset tillkommer en fast månadsavgift. Det rörliga elpriset faktureras månadsvis i efterskott.

För båda varianterna av rörligt elprisavtal, bundet och obundet gäller 1 månads uppsägningstid. Kund har dock rätt att vid nästkommande månadsskifte byta från rörligt till fast elprisavtal hos Helsinge Elhandel.

Leveransstart 2020-10-01 eller senare

Elområde 2 - SUNRörligt elprisavtal
Med 12 månaders bindningstid
Rörligt elprisavtal
Obundet
Vårt inköpspris i
aug-20
19,96 öre/kWh19,96 öre/kWh
Påslag på vårt inköpspris1,9 öre/kWh2,9 öre/kWh
Moms5,47 öre/kWh5,72 öre/kWh
Elpris inkl. påslag och moms27,33 öre/kWh 28,58 öre/kWh
Fast avgift inkl. moms30 kr/månad30 kr/månad
Tillägg för val av 100% Vatten-El:+ 1,5 öre/kWh inkl. moms+ 1,5 öre/kWh inkl. moms
Tillägg för val av 100% Sol-El:+3,0 öre/kWh inkl. moms+3,0 öre/kWh inkl. moms

Jämförpriser
Elområde 2 (SUN)
Årsförbrukning
2 000 kWh
Årsförbrukning
5 000 kWh
Årsförbrukning
20 000 kWh
Rörligt elprisavtal* - Bindningstid 12 månader
(aug-20)
45,33 öre/kWh34,53 öre/kWh29,13 öre/kWh
Rörligt elprisavtal* - obundet
(aug-20)
46,58 öre/kWh35,78 öre/kWh30,38 öre/kWh
Jämförpriserna ovan visar total kostnad inkl. fast avgift, elpris och moms. Om du väljer att göra extraval i form av 100% Vatten-El eller Sol-El måste du lägga till denna kostnad till ovanstående jämförpris. Elnätkostnad och energiskatt ingår inte i elprisavtalet. Det faktureras av ditt elnätbolag.


Leveransstart från 2020-10-01 eller senare

Elområde 3 - STORörligt elprisavtal
Med 12 månaders bindningstid
Rörligt elprisavtal
Obundet
Vårt inköpspris i aug-2038,02 öre/kWh38,02 öre/kWh
Påslag på vårt inköpspris1,9 öre/kWh2,9 öre/kWh
Moms9,98 öre/kWh10,23 öre/kWh
Elpris inkl. påslag och moms49,90 öre/kWh 51,15 öre/kWh
Fast avgift inkl. moms30 kr/månad30 kr/månad
Tillägg för val av 100% Vatten-El:+ 1,5 öre/kWh inkl. moms+1,5 öre/kWh inkl. moms
Tillägg för val av 100% Sol-El:+3,0 öre/kWh inkl. moms+3,0 öre/kWh inkl. moms

Jämförpriser
Elområde 3 (STO)
Årsförbrukning
2 000 kWh
Årsförbrukning
5 000 kWh
Årsförbrukning
20 000 kWh
Rörligt elprisavtal* - Bindningstid 12 månader
(aug-20)
67,90 öre/kWh57,10 öre/kWh51,70 öre/kWh
Rörligt elprisavtal* - obundet
(aug-20)
69,15 öre/kWh58,35 öre/kWh52,95 öre/kWh
Jämförpriserna ovan visar total kostnad inkl. fast avgift, elpris och moms. Om du väljer att göra extraval i form av 100% Vatten-El eller Sol-El måste du lägga till denna kostnad till ovanstående jämförpris. Elnätkostnad och energiskatt ingår inte i elprisavtalet. Det faktureras av ditt elnätbolag.


Prishistorik för inköpspriser

Klicka här för prishistorik för inköpspriser i Elområde 2 & 3

Rörligt pris-Timspotpris-Timmätning (Tillvalstjänst)

Timspotpris passar dig som är väldigt aktiv och engagerad i din energiförbrukning och är beredd att ha koll på elpriserna dagligen. Då kan produkten vara lönsam för dig. På Nord Pool, den nordiska elbörsen, kan du se vad olika timmar kostar under dygnet.

Morgondagens pris på Nord Pool
Morgondagens pris kan du se från omkring kl 13.00 varje dag:
Gå direkt till Nord Pools översikt »

Ditt pris
Ditt elhandelspris baseras på Nord Pools timspotpris (i aktuellt elprisområde för din anläggning) med avtalat påslag. Kostnad för elcertifikat*, månadsavgift och ev. myndighetsavgifter tillkommer. Kontakta oss gärna om du vill beställa eller har frågor kring denna tillvalstjänst på tel 0271-274 50 eller mail info@helsingeelhandel.se.

Du behöver hålla god koll på när du använder din el och styra elanvändningen till timmar med lågt elpris för att kunna sänka dina elkostnader. Om din elanvändning däremot är hög under timmar med högt elpris kan resultatet bli en högre elkostnad. Om du vill ha denna tjänst kontaktar vi ditt elnätbolag, som inom tre månader ställer om din elmätare till timmätning.

Elnätkostnad och energiskatt ingår inte i elprisavtalet. Det faktureras av ditt elnätbolag.
* Kostnad för elcertifikat sätts utifrån marknadspris www.skm.se och aktuell kvotpliktsnivå.


Vinterprisavtal / Fast elprisavtal kortare tid än 1 år

Leveransperiod: Enligt kunds önskemål.

Som ett alternativ till fastprisavtal på 1 eller 3 år, kan du välja att Vinterprissäkra ditt elpris för perioden november – mars eller annan önskad period kortare än 1 år.

För tider efter vald period har du ett rörligt elavtal med två månaders uppsägningstid, där du har ett avtalat påslag om 1,9 öre/kWh på vårt inköpspris. Du kan se beräkning för detta under Rörligt avtal med 12 månaders bindningstid. Du får detta pris trots att du inte är bunden i minst 12 månader, utan endast med 1 månaders uppsägningstid. Det avtalet kan du läsa mer om i våra avtalsvillkor samt här ovan. Du kan givetvis kontakta oss då din vintersäkring löper ut om du vill ha en annan avtalsform efter vinterperioden.
Denna avtalsform kan vara bra för dig som egentligen vill ha rörligt elavtal, men samtidigt vill känna dig trygg oavsett elprisutvecklingen under vintermånaderna. Inför nästa vinterperiod kommer du få ett nytt erbjudande om vintersäkring.
Du kan även välja att teckna avtal på andra leveransperioder än ovan angivna förslag. Vi uppdaterar priserna kontinuerligt här på hemsidan. Ett pris nu kan vara ett annat nästa dag.
Kontakta oss för priser och mer information.

Vinterprissäkrad elleverans
Fast avtal 1/11 - 31/3
5 månader
Elområde 2 -SUN
5 månader
Elområde 3 -STO
Elpris36,5 öre/kWh41,0 öre/kWh
Moms9,13 öre/kWh10,25 öre/kWh
Total elpris exkl. fast årsavgift45,63 öre/kWh51,25 öre/kWh
Fast avgift inkl. moms30 kr/mån30 kr/mån

Jämförpriser Årsförbrukning
2 000 kWh
Årsförbrukning
5 000 kWh
Årsförbrukning
20 000 kWh
Vinterpris
Elområde 2 -SUN
63,63 öre/kWh52,83 öre/kWh47,43 öre/kWh
Vinterpris
Elområde 3 -STO
69,25 öre/kWh58,45 öre/kWh53,05 öre/kWh

Anvisat elpris

Kunder som flyttar in på en ny anläggning inom Elektra Näts elområde och inte gör ett aktivt val om elavtal/elleverantör hamnar på Anvisat elpris. En avtalsform helt utan uppsägningstid. Det Anvisade elpriset bygger på ett rörligt elavtal och baseras utifrån Nord Pool Spots timpriser, i aktuellt elområde. Det Anvisade elpriset består av Helsinge Elhandels inköpspris (spotpris, elcertifikat, relaterade kostnader till inköp av el, kostnad för ursprungsmärkning) och påslag.
Utöver det rörliga elpriset tillkommer en fast månadsavgift. Det Anvisade elpriset faktureras månadsvis i efterskott.

Du kan välja att teckna ett mer prisvärt elavtal från dag till annan med oss.

Anvisat elpris
Elområde 2 - SUN
Vårt inköpspris inkl elcertifikat + 6,9 öre/kWh
(aug 20)
28,86 öre/kWh
Moms6,72 öre/kWh
Elpris inkl. påslag och moms.33,58 öre/kWh
Fast månadsavgift inkl. moms55 kr/mån.

Jämförpriser
Elområde 2 (SUN)
Årsförbrukning
2 000 kWh
Årsförbrukning
5 000 kWh
Årsförbrukning
20 000 kWh
Anvisat Elpris
(aug-20)
66,58 öre/kWh46,78 öre/kWh36,88 öre/kWh

Elnätkostnad och energiskatt ingår inte i elprisavtalet. Det faktureras av ditt elnätbolag.
Jämförpriserna ovan visar total kostnad inkl. fast avgift, elpris och moms.

Prishistorik för inköpspriser
Klicka här för prishistorik för inköpspriser »

Comments are closed.