Elmarknaden just nu

Rörliga priser
Trots att den hydrologiska balansen är betydligt lägre i år än för motsvarande period i fjol
fortsätter NordPools elspotpriser att ligga på en låg nivå. Mars har hittills varit betydligt
kallare än normalt, men det har inte heller tryckt priserna uppåt i någon större omfattning.
En stabil kärnkraftsproduktion i kombination med den allmänt svaga konjunkturen och
svaga bränslepriser gör att priserna är relativt stabila.

Fasta priser
Prisnivån för fasta priser har förändrat sig väldigt lite de senaste månaderna.
För de närmaste åren förväntas en fortsatt hög och något utökad elproduktion. Det har
medfört att prisnivån för de längre avtalen har pressats aningen nedåt. Dock kan vissa
politiska beslut på EU-nivå påverka elpriset så att det höjs, men detta är högst osäkert.
Rödbrun linje
visar trenden

Kundernas val av elavtal
Med nuvarande prisnivåer på både rörligt och fast elpris är det inte konstigt att kundernas
val fördelar sig jämnt mellan de två dominerande elhandelsprodukterna. Som synes är det
fortfarande svårt att övertyga mindre kunder med tillsvidare avtal att göra ett aktivt val.

Sammanfattning
För kunder som skall välja elavtal är risken att ”välja fel” ganska liten. Rörligt pris ser inte
ut att skjuta i höjden på kort eller medellång sikt och de fasta priserna är förmånliga just nu.
Fast elpris är lämpligt för den som vill ha koll på sitt elpris för en tid framöver. Farhågor
skulle vara ett rejält väderomslag till en riktigt kall vår och problem med kärnkraften. Men
den fortsatt låga förbrukningen skulle trots allt mildra effekterna så att vintrar och elpriser
som för 2 år sedan verkar långt borta.

Läs hela dokumentet
Klicka här för att läsa pdf som öppnas i nytt fönster: Elmarknaden just nu 2013-03-18 »

Comments are closed.