Energiskatten flyttas från elhandel till elnätfakturan från 2018-01-01

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från och med den 1 januari 2018. Förändringen betyder att elnätsföretagen får en ny roll som skattskyldiga för energiskatt på el. Den innebär också att energiskatten kommer att redovisas på fakturan från elnätsföretagen istället för elhandelsföretagen.
Läs mer här:
http://ei.se/sv/nyhetsrum/nyheter/nyheter-2017/vid-arsskiftet-flyttar-energiskatten-fran-elhandelsfakturan-till-elnatsfakturan/?utm_source=update&utm_medium=email

 

Comments are closed.