Kundbrev med anledning av att Fyrfasen Energi förvärvar Helsinge Elhandel

Alla Helsinge Elhandels kunder kommer under nästa vecka få ett brev med information om detta. Här är brevet