Om du känner dig missnöjd med vår service eller våra tjänster, så vill vi höra av dig – gärna så snart som möjligt. Vänd dig först till oss, så kan vi försöka åtgärda det som du tycker är fel.

Om du inte blir nöjd, så kan du göra en reklamation eller vända dig till någon som är opartisk.

1. Kontakta Kundtjänst

Vi har öppet vardagar kl 08.30–16.30.
Snabbast svar får du om du ringer eller besöker oss:
Telefon
0271-274 50

Kontor
Edsbyn Yxkroken 19, 828 33 Edsbyn

2. Gör en reklamation.

Om du inte är nöjd med svaret från oss eller de åtgärder som vi vidtagit, så vill vi att du gör en reklamation.
Det är en skriftlig redogörelse där du beskriver vad som hänt och vad som du tycker är fel.
Bifoga även eventuella dokument som hör till ditt ärende, som fakturor, mail och andra handlingar.
Posta din reklamation till:
Helsinge Elhandel,
Box 82
828 22 Edsbyn

Tvistlösning

Du kan även vända dig till Energimarknadsinspektionen för att få information om tvistlösning.
www.ei.se

Opartisk rådgivning – kostnadsfri

Om du känner att du vill ha råd från utomstående kring de svar du får från oss, så kan du vända dig till externa resurser:

Kommunens energirådgivare
De kommunala energi- och klimatrådgivarna jobbar med att förmedla opartisk och kostnadsfri rådgivning till hushåll, företag och lokala organisationer.

Statens energimyndighet
En statlig myndighet där du som konsument kan få information om oberoende användarådgivning, råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler.
Rådgivningen är kostnadsfri.
www.energimyndigheten.se

Konsumenternas Energimarknadsbyrå
En självständig byrå för konsumenter som informerar om och ger råd samt vägledning i frågor som rör elmarknaden. Rådgivningen är kostnadsfri.
www.energimarknadsbyran.se

Få ditt ärende prövat – kostnadsfritt

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) prövar kostnadsfritt tvister mellan konsumenter och företag. Endast konsumenter kan göra anmälningar till ARN.
www.arn.se
Postadress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm.

Dina rättigheter som kund

Som kund har du rättigheter som är reglerade i 11 kapitlet i ellagen.
I länkarna nedan kan du ta del av detta:

Konsumentens rättigheter enligt 11 kapitlet, ellagen
Ellagen i sin helhet

 

Sidan uppdaterad 2020-06-26