Helsinge Elhandel är nu certifierad enligt Schysst Elhandel

Den 7 januari fick Helsinge Elhandel det hedervärda certifikatet ”Schysst elhandel”. Schysst elhandel är en certifiering som branschorganisationen Energiföretagen Sverige tagit fram för att ge elhandelskunderna större trygghet och ökat förtroendet för branschen. Som Certifierad elhandlare åtar man sig att efterleva 18 specifika krav som i många fall går längre än vad lagen kräver.

Som kund ska man kunna lita på sitt elhandelsföretag.

Genom att certifiera sina säljaktiviteter säkerställer man att konsumenten får det som den blivit lovad. Det ska vara tydligt för kunden vad man köper och vad det innebär.

– Vi på Helsinge Elhandel är stolta över att vara en av de än så länge tio certifierade elhandelsföretagen i Sverige som bidrar till att stärka branschen genom ökad tydlighet och lyhördhet. Målet är fler nöjda elkunder och ett stärkt förtroende för branschen som helhet.

I länken nedan kan man läsa mer om certifieringen och om vilka aktörer som nu är godkända:
Energiföretagen – Schysst elhandel

I och med att Energiföretagen i Sverige tagit fram denna certifiering är vi övertygade om att det på sikt kommer minska antalet oseriösa aktörer på marknaden. Kvalitetsmärket med Schysst Elhandel kommer göra att valet av elleverantör blir mycket enklare för kunden. Det blir en trygghet, en kund som tecknat elavtal med ett certifierat företag skall aldrig behöva känna att denne blivit lurad eller vilseledd.

Tryggt och enkelt

Vi på Helsinge Elhandel har länge agerat enligt många av dessa krav som certifieringen kräver och har alltid tyckt att vi varit en Schysst elhandlare, men nu har vi även fått detta bekräftat i ett certifikat. Nu är alla våra processer och arbetssätt dokumenterade enligt certifieringskriterierna för Schysst Elhandel.

Det här arbetet har vi gjort främst för att det även i fortsättningen skall vara tryggt och enkelt att vara kund hos oss.

För att vi ska få behålla detta certifikat kommer det att ske en årligt revision av vår certifiering där man kommer att kontrollera att vi följer certifieringens 17 kundlöften.

Har ni några funderingar så tveka aldrig att ringa eller maila oss.
0271-274 50 eller info@helsingeelhandel.se