Hos oss väljer du inte bara typ av elavtal.
Du väljer även vilken energikälla som du vill hämta din el från.

Vår Kraftvärme-El kommer från värmeverket i Bollnäs

Säverstaverket i Bollnäs producerar – förutom fjärrvärme – även el genom sin panna och ångturbin. Detta kallas kraftvärme och var fjärde kilowatt som produceras i den pannan ska gå till el – alltså 25 % – medan resten går till fjärrvärme.

Ljuset från soppåsen

Hushållsavfallet från en tvåbarnsfamilj motsvarar 1 158 kWh/år hos oss, vilket motsvarar ungefär 20 % av hushållselen hos samma familj. Man kan säga att familjen själv svarar för en femtedel av sin elförbrukning genom att vi kan göra el från soporna. Pannorna vid Säverstaverket eldas med en bränslefraktion bestående av krossade sopor och biobränslen. Soporna som eldas i Bollnäs har till 85 % biologiskt ursprung. Ångan från den nya pannan leds till en turbin som då börjar snurra. Turbinen är kopplad till en generator som alstrar elektriciteten som sedan går ut på elnätet.

Ursprung och miljö

Läs mer om ursprung och miljöpåverkan för vår el »

Mer information

Välkommen att ringa vår kundtjänst på telefon
0271-274 50 eller 0278-63 63 75.
Maila oss på info@helsingeelhandel.se