AB Helsinge Elhandel köper in din överskottsproduktion från din solcellsanläggning


Alt. 1: Fast pris –
3 år
Helsinge Elhandel ersätter kund med 25 öre/kWh oavsett marknadspris på börsen. Avtalet är bindande i 3 år. Därefter övergår avtalet till ett löpande avtal där ersättningen blir enligt Spotpris.

Alt. 2: Rörligt pris – 1 år
Vi ersätter kund med Spotpris + 10 öre under de första 12 månaderna. Därefter övergår avtalet till ett löpande avtal där ersättningen blir enligt Spotpris.

Alt. 3: Rörligt pris – utan bindningstid
Vi ersätter kund enligt spotpris utan extra påslag.

Uppsägningstid

1 månads uppsägningstid innan avtalstidens utgång.

Bli elhandelskund hos AB Helsinge Elhandel

För att sälja ditt överskott till oss, behöver du även vara elhandelskund hos Helsinge Elhandel. Ring oss på 0271-274 50 (vardagar kl 8-16:30). 

För att vi skall ska kunna ta in dig som mikroproducent behöver vi få in ett undertecknat avtal samt ifyllda blanketter som vi i vår tur använder när vi gör ansökan till Energimyndigheten i ditt ställe.

Utbetalning/fakturering

Som elhandelskund får du ersättning för din överskottsproduktion på en separat faktura. Beloppet betalar vi ut till det angivna kontonumret som du lämnat till oss. Vi behöver också veta om du är momsredovisningsskyldig eller inte för att utbetalat belopp skall bli rätt.

Frågor

Hör bara av dig till oss om du har några funderingar kring detta.
0271-274 50 eller till info@helsingeelhandel.se

Dokument

Avtal om inköp av  mikroproduktion från solcellsanläggning (Avtalsmall att fylla i och skicka in)

AB Helsinge Elhandels villkor för köp av mikroproduktion