Ramavtal tecknat med SKL Kommentus Inköpscentral

Måndagen den 25 augusti tecknade vi, AB Helsinge Elhandel, och ytterligare fyra elleverantörer ett ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral gällande Elenergi. SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, är en inköpscentral som i huvudsak arbetar med samordnade upphandlingar för kommuner, landsting och regioner.

Vi tycker att detta är spännande och hoppas att det skall resultera i nya affärer.
SKL skriver så här i sitt pressmeddelande:

”Ljus, värme och kyla med Elenergi 2014!

SKL Kommentus har skrivit ett nytt ramavtal gällande Elenergi som erbjuder full flexibilitet och anpassning till alla tänkbara förutsättningar och behov.
De prismodeller som används för kontraktet innebär stora fördelar för avropande myndigheter och enheter då de är enkla och bidrar till en mer förutsägbar elkostnad och en problemfri kontraktstid som inte kräver förvaltning.
SKI erbjuder även genomförande av förnyad konkurrensutsättning för avropande myndigheters räkning och även granskning av uppgifter i kontrakt erbjuds.
– Vi (SKL) anser att avtalet lämpar sig perfekt för små till medelstora enheter som kan utnyttja SKI:s goda branschkompetens men även större enheter har naturligtvis stor nytta av avtalet säger projektledaren Jan Jäderberg.”

 

Comments are closed.