Sverige delas in i fyra elområden

Under hösten 2011 delades Sverige in i fyra olika elområden.
Det medför att elen i perioder kan komma att kosta olika mycket beroende på var du bor.

I södra Hälsingland, där de flesta av våra kunder bor, tillhör vi elområde 2.

Varför olika elområden?
I grunden beror det på att det i Norrland produceras mer el än det förbrukas, medan det i södra Sverige används mer än det förbrukas. Med olika prissättning vill man stimulera att nya kraftverk byggs där det råder brist på el och att statliga Svenska kraftnät, som driver stamnätet, ska förstärka stamnätet för att det ska kunna överföras mer el inom landet.

Läs mer om detta i en PDF från Energimarknadsinspektionen »

Comments are closed.