Utbetalning av Elprisstöd

Vi får många frågor om detta nu. Det är ditt elnätbolag som ansvarar för utbetalning av detta stöd. Läs mer i Informationsbladet